Властивості деяких хімічних елементів

АЗОТ

Атомна маса 14.008
Температура плавлення, оС 209.86
Температура кипіння, оС 195.8
Густина, г/л 1.2056
Густина, г/см3
   в рідкому стані при -195.8оС
0.808
   в твердому стані при -252оС
1.026
Розчинність у воді, см3
   при 0оС
2.33
   при 40оС
1.42

АЛЮМІНІЙ

Атомна маса 26.98
Температура плавлення, оС 646-657
Температура кипіння, оС 2057
Густина, г/ см3
   при 20оС
2.7
Питомий електроопір, мкОм см
   20оС
2.828
Електропровідність по відношенню до міді, % 63
Теплопровідність, кал/(см с оС)
   при -160оС
0.514
   при 20оС
0.57
   при 300оС
0.64
   при 400оС
0.76
   при 600оС
1.01
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС
   в інтервалі 20-100оС
24.0
   в інтервалі 20-300оС
26.7
   в інтервалі 20-600оС
28.7
Питома теплоємність, кал/(г оС)
   при -250оС
0.0039
   при -100оС
0.1676
   при 20оС
0.214
   при 100оС
0.225
   при 300оС
0.248
   при 600оС
0.277
   при 660оС (рідкий)
0.25
Фотоелектрична робота виходу, еВ 4.08
Механічні властивості (товщина 0.015-0.050 см)
   межа міцності при розтягу, кгс/мм2
9.8
   межа текучості, кгс/мм2
2.8
   відносне видовження, %
15
Модуль пружності, кгс/мм2
   при розтязі
6950
   при стисканні
7100

АРГОН

Атомна маса 39.944
Температура плавлення, оС -189.2
Температура кипіння, оС -185.7
Густина, г/л
   при 0оС
1.7837
   при -186оС (рідкий)
1.40
   при -233оС (твердий)
1.65
Розчинність у воді, см3
   при 0оС
5.6
   при 50оС
3.01

ВОЛЬФРАМ

Атомна маса 183.92
Температура плавлення, оС 3400
Температура кипіння, оС 5900
Густина, г/ см3
   при 20оС
19.35
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС
   в інтервалі 20-590оС
4.6
   в інтервалі 600-1000оС
5.2
Питома теплоємність, дж/(кг оС)
   при 20оС
142
   при 1500оС
163
Теплопровідність, вт/(м оС)
   при 0оС
167
Питомий електроопір, мкОм см
   при 0оС
5.0
   при 20оС
5.49
Електропровідність по відношенню до міді, % 31
Модуль пружності, н/м2 39200
Модуль кручення, н/м2 1.42 106

ГАЛІЙ

Атомна маса 69.72
Густина, г/см3
   при 29.6оС (твердий)
5.904
   при 29.8оС (рідкий)
6.095
   при 32.38оС
6.093
   при 301оС
5.095
   при 600оС
5.720
   при 806оС
5.604
   при 1100оС
5.445
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-5/оС
    вздовж осі с
1.6
    вздовж осі а
1.1
    вздовж осі б
3.1
Температурний коефіціент об'ємного розширення, 10-5/оС
   в інтервалі 0-30оС (твердий)
5.8
   при 100оС (рідкий)
12.0
   при 900оС
9.7
Твердість по Моссу 1.5-2.5
Питома теплоємність, кал/(г оС)
   при -268.9оС
0.0000291
   при -257.1оС
0.0046
   при -213.1оС
0.042
   в інтервалі 0-24оС (твердий)
0.089
   в інтервалі 12.5-200оС (рідкий)
0.095
Теплота плавлення, кал/г 19.16
Теплота випаровування, кал/г 930.4
В'язкість, пз
   при 97.7оС
0.01612
   при 1100оС
0.00578
Об'ємний електроопір рідкого галію, мкОм см
   при 0оС
25.2
   при 20оС
25.6
   при 40оС
26.0
Об'ємний електроопір твердого галію, мкОм см
   при 29.7оС
 
    для осі с
54.3
    для осі а
17.4
    для осі б
8.1
   при 0оС
 
    для осі с
48.0
    для осі а
15.4
    для осі б
8.1
   при -195.6оС
 
    для осі с
10.1
    для осі а
3.08
    для осі б
1.43

МІДЬ

Типовий хімічний склад безкисневої міді (%):
сурма 0.0006 
миш’як 0.0004
вісмут сліди
хром
свинець 0.0006
залізо 0.0015
марганець 0.0005
нікель 0.0006
кисень
фосфор
селен 0.0005
кремній 0.0004
срібло 0.002
сірка 0.0025
олово 0.0001
телур 0.0009

Властивості:

Атомна маса 63.54
Температура плавлення, оС 1083
Температура кипіння, оС 2336
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС
   від -190 до 16оС
14.09
   від 25 до 100оС
16.8
   від 25 до 300оС
17.8
   від 0 до 626оС
16.07
Температурний коефіціент електричного опору, 1/оС
   для відпаленої міді
 
    при 20оС
0.00393
   для негартованої (протягнутої) міді
 
    при 20оС
0.00382
    при 100оС
0.0038
    при 400оС
0.0042
    при 1000оС
0.0062
   для чистої, відпаленої міді
 
    в інтервалі 0-100оС
0.00433
Теплопровідність, кал/(см с оС)  
   при -160оС
1.097
   при 18оС
0.918
   при 100оС
0.908
   в інтервалі 100-541оС
0.902
   в інтервалі 100-837оС
0.858
Питома теплоємність, кал/г  
   при -253оС
0.0031
   при -100оС
0.0783
   при 0оС
0.0910
Електричний опір відпаленої міді, мкОм см  
   при -258.6оС
0.014
   при -150оС
0.567
   при -100оС
0.904
   при 20оС
1.73
   при 100оС
2.28
   при 200оС
2.96
   при 599оС
5.08
   при 1000оС
9.42
   при 1500оС (розплав)
24.62
   при 20оС
0.0921
   при 100оС
0.0939
   при 200оС
0.0963
   при 900оС
0.1259
   при 1084оС (розплав)
0.101
Термоелектронна робота виходу, еВ 3.85-4.55
Фотоелектронна робота виходу, еВ 4.07-5.61
Межа міцності при ростягуванні відпалених зразків, кгс/мм2
   при кімнатній температурі
15.8-17.7

 

МОЛІБДЕН

Атомна маса 95.95
Атомний об’єм 9.41
Тип гратки ОЦК
Постійна гратки при 20оС, А 3.1468
Природні ізотопи
  92.94
  95.96
  97.98
Густина, г/см2
   при 20оС
10.2
Температура плавлення, оС 2610
Температура кипіння, оС 4380
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС 4.9
Теплопровідність, кал/(см с оС)
   при 20оС
0.35
Питома теплоємність, кал/(г оС)
   при 20оС
0.061
Електропровідність по відношенню до міді, % 30
Питомий електроопір, мкОм см
   0оС
5.2
   27оС
5.78
   727оС
23.9
   927оС
29.2
   1127оС
35.2
   1327оС
41.2
   1527оС
47.2
   1727оС
53.5
   1927оС
59.5
   2127оС
66.0
   2227оС
69.2
   2327оС
71.8
   2527оС
78.2
   2627оС
81.4
Температурний коефіціент електроопору, 1/оС
   в інтервалі 0-100оС
0.0046
Межа міцності на розтяг, кгс/мм2
   при 20оС
84-140
   при 500оС
24.5-45.5
   при 1000оС
14-21
Модуль пружності Юнга, кгс/мм2
   при 20оС
3230
   при 500оС
2880
   при 1000оС
2740
Коефіціент Пуасона 0.321
Термоіонна робота виходу, еВ 55
Магнітна сприйнятливість, 10-6од. СГС 0.04
Спектральна випромінювальна здатність (на довжині хвилі 0.65 нм)
   при 1000оС
0.37 
Інтегральна випромінювальна здатність
   при 1500оС
0.19
   при 2000оС
0.24
Робоча температура, оС нище 1600
Температура рекристалізації, оС 900-1200
Температура зняття напруг, оС 800
Ядерний переріз розсіяння повільних нейтронів, барн/атом 2.4
Робота виходу електрона, еВ 4.37
Потенціал іонізації, В 7.18
Робота виходу позитивного іона, еВ 8.6

 

НІКЕЛЬ

Хімічний склад:
нікель 99.5
вуглець 0.06
марганець 0.25
залізо 0.15
сірка 0.005
мідь 0.05

Властивості:

Густина, г/см 8.85
Модуль пружності при розтягу, 1010 н/м2 20.6
Модуль пружності при крученні, 1010 н/м2 7.55
Область плавлення, оС 1435-1446
Питома теплоємність, дж/(кг/оС) 0.456
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС
   при 20-93оС
13.3
   при 20-260оС
14.2
   при 20-540оС
15.3
   при 20-816оС
16.4
   при 20-1093оС
17.3
Теплопровідність, вт/(м оС)  
   при 20оС
56.1
   при 260оС
53.6
   при 540оС
53.2
Питомий електроопір, мкОм см
   при 0оС
9.48
Точка Кюрі відпаленого матеріалу, оС 360
Коефіціент Пуасона 0.31
Межа міцності при розтягу, 107 н/м2
   при 20оС
46
   при 540оС
21.6
   при 1093оС
2.36
Межа міцності відпаленого матеріалу, 107 н/м2
   при 20оС
14.8
   при 540оС
9.3
   при 1093оС
0.96
Відносне видовження відпаленого матеріалу, %
   при 20оС
47
   при 540оС
69
   при 1093оС
205
Твердість по Брінеллю
   матеріпал після гарячої обробки тиском (3000 кгс)
90-150
   холоднотягнутий матеріал (3000 кгс)
140-230
   відпалений матеріал (3000 кгс)
90-120

 

ТАНТАЛ

Атомна маса 180.9
Тип гратки ОЦК
Постійна гратки, А 3.296
Точка плавлення, оС 2996
Питома теплоємність, дж/(кг оС)
   при 20оС
151
Теплопровідність, вт/(м оС)
   в інтервалі 0-100оС
54.5
Густина, г/см3 16.6
Температурний коефіціент лінійного розширення, 10-6/оС
   в інтервалі 0-100оС
6.5
Теплота сублімації, 103 кал/(г атом)
   при 0оС
185.5
Теплота згорання, кал/г 1380
Питомий електроопір, мкОм см
   при 18оС
12.4
   при 1000оС
54
   при 1500оС
71
Температурний коефіціент електроопору, 10-3/оС
   в інтервалі 0-100оС
3.8
Середня робота виходу електронів, еВ 4.10
Середня робота виходу позитивних інонів, еВ 10.0
Електронна емісія, мА/см2
   при 2000оС
19.5
   при 1500оС
4.7 10-3
   при 2273оС
1 10-5
Магнітна сприйнятливість, од. СГС 9.3 10-7
Межа міцності при розтягу, 107 н/м2
   для відпаленого листа
34.2
   для відпаленого дроту
68.5
Відносне видовження на 5.08 см, %
   для відпаленого листа
35
   для відпаленого дроту
11
Твердість для відпаленого листа по Роквелу 80-95
Модуль пружності Юнга, 107 н/м2 18500
 

 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk