НЕОДИМ

“Новий близнюк” – другої за поширенням серед усіх лантанідів. Його в земній корі навіть більше, ніж самого лантану – 2.5*10-3% і 1.8*10-3% відповідно. Є навіть неодимовий мінерал – ешиніт. У цей мінерал входять окисли кальцію, торію, тантану, ніобію, ітрію, лантану і лантанідів, з яких у ньому більше всього церію і неодиму.

Природний неодим складається з 7 ізотопів – з масовими числами від 142 до 146, а також 148 і 150. Найбільш поширений з них – неодим-142. Другий за поширеністю ізотоп – неодим-144, слабо радіоактивний; період його напіврозпаду – 5*1015 років. А от штучні ізотопи неодиму, навпаки, живуть дуже недовго. Лише один з них – неодим-141 має період напіврозпаду ледве більше 2 місяців. час життя інших обчислюється в кращому випадку ліченими днями.

На відміну від празеодима, сполуки неодиму забарвлені неоднаково. Так, окис неодиму Nd2O3– блакитного кольору, його нітрат, бромід і йодид –мають бузковий колір. Останній, щоправда, на світлі розкладається і буріє – виділяється елементарний йод. Трифторид неодиму забарвлений у рожевий колір, сульфід Nd2S3 – зелений, карбід – коричнево-золотавий, а гексаборид Nd6 – у синій.

Найбільше практичне значення з усіх цих сполук має оксид неодиму. Його використовують в електричних приладах як діелектрик, що відрізняється малим коефіцієнтом теплового розширення. Входить він і до складу деяких видів стекол. Області застосування інших сполук елемента N60 обмежені склом, керамікою і глазурями.

Значно ширше використовується сам неодим. З усіх лантанідів елемент N60 найкраще впливає на властивості магнієвих, алюмінієвих і титанових сплавів.

Алюміній, легований неодимом, хімічно взаємодіє з ним. Утворяться сполуки складу NdAl4 і NdAl2. В результаті 5% добавка неодиму вдвічі збільшує межу міцності алюмінію (з 5 до 10 кг/мм2). У багато разів зростає твердість сплаву.

Подібним чином неодим діє і на властивості титана. 1.2% церію збільшує межу міцності титана з 32 до 38-40 кг/мм2, а приблизно така ж добавка неодиму – до 48-50 кг/мм2.

Main page of Viktor Prysyazhnyuk