Актиніди
Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Назва: Актиній
Символ: Ac
Атомний номер: 89
Атомна маса: 227 г/моль
Валентність: 3
Точка кипіння: 3470 K
Точка плавлення: 1324 K
Густина: 10,07 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]6d1,7s2
Кристалічна структура: ГЦК
Електронегативність: 1,1
Теплопровідність: 12 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,120 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 5,17
Атомний об'єм: 22,5 см3/моль
Атомний радіус: 1,88 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1899 рік, Париж, Франція

Назва: Торій
Символ: Th
Атомний номер: 90
Атомна маса: 232,0381 г/моль
Валентність: 4
Точка кипіння: 5060 K
Точка плавлення: 2028 K
Густина: 11,72 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]6d2,7s2
Основні або кислотні властивості: Основні
Кристалічна структура: ГЦК
Електронегативність: 1,3
Теплота випаровування: 543,92 кДж/моль
Теплота плавлення: 15,65 кДж/моль
Електропровідність: 7,1 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 54 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,113 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,08
Атомний об'єм: 19,90 см3/моль
Атомний радіус: 1,80 A
Ковалентний радіус: 1,65 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1829 рік, Стокгольм, Швеція

Назва: Протактиній
Символ: Pa
Атомний номер: 91
Атомна маса: 231,0359 г/моль
Валентність: 5, 4
Точка кипіння: 4300 K
Точка плавлення: 1845 K
Густина: 15,4 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f2,6d1,7s2
Основні або кислотні властивості: Основні
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 1,5
Електропровідність: 5,6 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 47 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 5,88
Атомний об'єм: 15,0 см3/моль
Атомний радіус: 1,61 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1917 рік, Берлін, Німеччина

Назва: Уран
Символ: U
Атомний номер: 92
Атомна маса: 238,029 г/моль
Валентність: 6, 5,4,3
Точка кипіння: 4407 K
Точка плавлення: 1408 K
Густина: 18,95 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f3,6d1,7s2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 1,38
Теплота випаровування: 422,58 кДж/моль
Теплота плавлення: 15,48 кДж/моль
Електропровідність: 3,6 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 27,6 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,12 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,05
Атомний об'єм: 12,50 см3/моль
Атомний радіус: 1,38 A
Ковалентний радіус: 1,42 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1789 рік, Берлін, Німеччина

Назва: Нептуній
Символ: Np
Атомний номер: 93
Атомна маса: 237,0482 г/моль
Валентність: 5, 6,4,3
Точка кипіння: 4175 K
Точка плавлення: 912 K
Густина: 18,95 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f4,6d1,7s2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 1,36
Електропровідність: 0,8 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 6,3 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,19
Атомний об'єм: 21,1 см3/моль
Атомний радіус: 1,30 A
Синтезований: так
Відкритий: 1940, Берклі Каліфорнія

Назва: Плутоній
Символ: Pu
Атомний номер: 94
Атомна маса: 244 (most stable) г/моль
Валентність: 4, 6,5,3
Точка кипіння: 3505 K
Точка плавлення: 913 K
Густина: 20,2 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f6,7s2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: Моноклінна
Електронегативність: 1,36
Електропровідність: 0,7 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 6,74 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,13 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,06
Атомний об'єм: 12,32 см3/моль
Атомний радіус: 1,51 A
Ковалентний радіус: 1,08 A
Синтезований: так
Відкритий: 1940, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Америцій
Символ: Am
Атомний номер: 95
Атомна маса: 243 г/моль
Валентність: 3, 6,5,4
Точка кипіння: 2880 K
Точка плавлення: 1449 K
Густина: 13,7 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f7,7s2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 1,3
Електропровідність: 0,7 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,0
Атомний об'єм: 20,8 см3/моль
Атомний радіус: 1,84 A
Синтезований: так
Відкритий: 1944, Чикаго, Іллінойс, США

Назва: Кюрій
Символ: Cm
Атомний номер: 96
Атомна маса: 247 г/моль
Валентність: 3
Точка плавлення: 1620 K
Густина: 13,7 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f7,6d1,7s2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,02
Атомний об'єм: 18,3 см3/моль
Синтезований: так
Відкритий: 1944, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Берклій
Символ: Bk
Атомний номер: 97
Атомна маса: 247 г/моль
Валентність: 3, 4
Густина: 14 г/см3
Електронна конфігурація: [Rn]5f8,6d1,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,23
Синтезований: так
Відкритий: 1949, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Каліфорній
Символ: Cf
Атомний номер: 98
Атомна маса: 251 (most stable) г/моль
Точка плавлення: 1170 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f10,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,3
Синтезований: так
Відкритий: 1950, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Енштейній
Символ: Es
Атомний номер: 99
Атомна маса: 252 (most stable) г/моль
Валентність: 3
Точка плавлення: 1130 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f11,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,42
Синтезований: так
Відкритий: 1952, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Фермій
Символ: Fm
Атомний номер: 100
Атомна маса: 257 (most stable) г/моль
Валентність: 3
Точка плавлення: 1800 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f11,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,50
Синтезований: так
Відкритий: 1952, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Менделєвій
Символ: Md
Атомний номер: 101
Атомна маса: 258 (most stable) г/моль
Валентність: 3
Точка плавлення: 1100 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f13,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,58
Синтезований: так
Відкритий: 1955, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Нобелій
Символ: No
Атомний номер: 102
Атомна маса: 259 (most stable) г/моль
Валентність: 3, 2
Точка плавлення: 1100 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f14,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 6,65
Синтезований: так
Відкритий: 1958, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Лоуренсій
Символ: Lr
Атомний номер: 103
Атомна маса: 260 (most stable) г/моль
Валентність: 3
Точка плавлення: 1900 K
Електронна конфігурація: [Rn]5f14,6d1,7s2
Електронегативність: 1,3
Теплопровідність: 10 Вт/(м К) (при 300 K)
Синтезований: так
Відкритий: 1961, Берклі, Каліфорнія, США


 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk