Напівметали і неметали

Напівметали (напівпровідники, металоїди): B, Si, Ge, As, Se, Sb, Te
Неметали: H, He, C, N, O, F, Ne, P, S, Cl, Ar, Br, Kr, I, Xe, At, Rn
Інертні гази: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
Галогени: F, Cl, Br, I, At
Халькогеніди (елементи VI групи): O, S, Se, Te, Po

Назва: Водень
Символ: H
Атомний номер: 1
Атомна маса: 1,00794 г/моль
Валентність: 1
Точка кипіння: 20,28 K
Точка плавлення: 13,81 K
Густина: 0,0899 г/л (при 273 K)
Electron Configuration: 1s1
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 2,10
Теплота випаровування: 0,4581 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,0585 кДж/моль
Теплопровідність: 0,1815 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 14,304 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 13,598
Атомний об'єм: 14,10 см3/моль
Атомний радіус: 2,08 A
Ковалентний радіус: 0,32 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1766, Лондон, Англія

Назва: Гелій
Символ: He
Атомний номер: 2
Атомна маса: 4,00260 г/моль
Точка кипіння: 4,216 K
Точка плавлення: 0,95 K
Густина: 0,1785 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: 1s2
Кристалічна структура: Гексагональна
Теплота випаровування: 0,084 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,021 кДж/моль
Теплопровідність: 0,152 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 5,193 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 24,587
Атомний об'єм: 31,80 см3/моль
Ковалентний радіус: 0,93 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1895, Лондон, Англія

Назва: Бор
Символ: B
Атомний номер: 5
Атомна маса: 10,811 г/моль
Валентність: 3
Точка кипіння: 4275 K
Точка плавлення: 2365 K
Густина: 2,34 г/см3
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p1
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Ромбоедрична
Електронегативність: 2,04
Теплота випаровування: 507,8 кДж/моль
Теплота плавлення: 22,6 кДж/моль
Електропровідність: 5x10e-12 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 27,0 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 1,026 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 8,298
Атомний об'єм: 4,60 см3/моль
Атомний радіус: 0,98 A
Ковалентний радіус: 0,82 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1808, Лондон, Англія

Назва: Вуглець
Символ: C
Атомний номер: 6
Атомна маса: 12,011 г/моль
Валентність: +/-4, 2
Точка кипіння: 5100 K
Точка плавлення: 3825 K
Густина: 2,26 г/см3
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p2
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 2,55
Теплота випаровування: 715 кДж/моль
Електропровідність: 0,07 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 80-230 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,709 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 11,260
Атомний об'єм: 5,30 см3/моль
Атомний радіус: 0,91 A
Ковалентний радіус: 0,77 A
Синтезований: нема
Відкритий: невідомо

Назва: Азот
Символ: N
Атомний номер: 7
Атомна маса: 14,0067 г/моль
Валентність: +/-3, 5,4,2
Точка кипіння: 77,344 K
Точка плавлення: 63,15 K
Густина: 1,251 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p3
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 3,04
Теплота випаровування: 2,7928 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,36 кДж/моль
Теплопровідність: 0,02598 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 1,042 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 14,534
Атомний об'єм: 17,30 см3/моль
Атомний радіус: 0,92 A
Ковалентний радіус: 0,75 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1772, Едінбург, Шотландія

Назва: Кисень
Символ: O
Атомний номер: 8
Атомна маса: 15,9994 г/моль
Валентність: -2
Точка кипіння: 90,188 K
Точка плавлення: 54,8 K
Густина: 1,429 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p4
Кристалічна структура: Кубічна
Електронегативність: 3,44
Теплота випаровування: 3,4109 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,222 кДж/моль
Теплопровідність: 0,2674 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,92 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 13,618
Атомний об'єм: 14,0 см3/моль
Атомний радіус: 0,65 A
Ковалентний радіус: 0,73 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1774, Франція

Назва: Фтор
Символ: F
Атомний номер: 9
Атомна маса: 18,99840 г/моль
Валентність: -1
Точка кипіння: 85,0 K
Точка плавлення: 53,65 K
Густина: 1,696 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p5
Кристалічна структура: Кубічна
Електронегативність: 3,98
Теплота випаровування: 3,2698 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,26 кДж/моль
Теплопровідність: 0,0279 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,824 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 17,422
Атомний об'єм: 17,10 см3/моль
Атомний радіус: 0,57 A
Ковалентний радіус: 0,72 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1886, Париж, Франція

Назва: Неон
Символ: Ne
Атомний номер: 10
Атомна маса: 20,1797 г/моль
Точка кипіння: 27,10 K
Точка плавлення: 24,55 K
Густина: 0,900 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: 1s2,2s2,p6
Кристалічна структура: ГЦК
Теплота випаровування: 1,77 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,34 кДж/моль
Теплопровідність: 0,0493 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 1,030 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 21,564
Атомний об'єм: 16,90 см3/моль
Атомний радіус: 0,51 A
Ковалентний радіус: 0,71 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1898, Лондон, Англія

Назва: Кремній
Символ: Si
Атомний номер: 14
Атомна маса: 28,0855 г/моль
Валентність: 4,2
Точка кипіння: 2630 K
Точка плавлення: 1683 K
Густина: 2,33 г/см3
Електронна конфігурація: [Ne]3s2,p2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: ГЦК
Електронегативність: 1,90
Теплота випаровування: 359 кДж/моль
Теплота плавлення: 50,2 кДж/моль
Електропровідність: 4x10e-4 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 148 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,70 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 8,151
Атомний об'єм: 12,1 см3/моль
Атомний радіус: 1,32 A
Ковалентний радіус: 1,11 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1824, Стокгольм, Швеція

Назва: Фосфор
Символ: P
Атомний номер: 15
Атомна маса: 30,97376 г/моль
Валентність: 5, +/-3,4
Точка кипіння: 553 K
Точка плавлення: 317,3 K
Густина: 1,82 г/см3
Електронна конфігурація: [Ne]3s2,p3
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Моноклінна
Електронегативність: 2,19
Теплота випаровування: 12,4 кДж/моль
Теплота плавлення: 0,63 кДж/моль
Електропровідність: 10e-16 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 0,235 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,769 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 10,486
Атомний об'єм: 17,0 см3/моль
Атомний радіус: 1,28 A
Ковалентний радіус: 1,06 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1669, Гамбург, Німеччина

Назва: Сірка
Символ: S
Атомний номер: 16
Атомна маса: 32,066 г/моль
Валентність: 6, +/-2,4
Точка кипіння: 717,62 K
Точка плавлення: 392,2 K
Густина: 2,07 г/см3
Електронна конфігурація: [Ne]3s2,p4
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 2,58
Теплота випаровування: 10 кДж/моль
Теплота плавлення: 1,73 кДж/моль
Електропровідність: 5x10e-16 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 0,269 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,710 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 10,360
Атомний об'єм: 15,50 см3/моль
Атомний радіус: 1,27 A
Ковалентний радіус: 1,02 A
Синтезований: нема
Відкритий: невідомо

Назва: Хлор
Символ: Cl
Атомний номер: 17
Атомна маса: 35,4527 г/моль
Валентність: +/-1, 3,5,7
Точка кипіння: 239,18 K
Точка плавлення: 172,17 K
Густина: 3,214 (Gas 273K g/l)
Електронна конфігурація: [Ne]3s2,p5
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 3,16
Теплота випаровування: 10,20 кДж/моль
Теплота плавлення: 3,21 кДж/моль
Теплопровідність: 0,0089 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,48 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 12,967
Атомний об'єм: 18,7 см3/моль
Атомний радіус: 0,97 A
Ковалентний радіус: 0,99 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1774, Швеція

Назва: Аргон
Символ: Ar
Атомний номер: 18
Атомна маса: 39,948 г/моль
Точка кипіння: 87,45 K
Точка плавлення: 83,95 K
Густина: 1,784 г/л (при 273 K)
Електронна конфігурація: [Ne]3s2,p6
Кристалічна структура: ГЦК
Теплота випаровування: 6,506 кДж/моль
Теплота плавлення: 1,188 кДж/моль
Теплопровідність: 0,0177 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,520 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 15,759
Атомний об'єм: 24,2 см3/моль
Атомний радіус: 0,88 A
Ковалентний радіус: 0,98 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1894, Лондон, Англія

Назва: Германій
Символ: Ge
Атомний номер: 32
Атомна маса: 72,61 г/моль
Валентність: 4
Точка кипіння: 3107 K
Точка плавлення: 1211,5 K
Густина: 5,32 г/см3
Електронна конфігурація: [Ar]3d10,4s2,p2
Основні або кислотні властивості: Амфотерний
Кристалічна структура: ГЦК
Електронегативність: 2,01
Теплота випаровування: 334,3 кДж/моль
Теплота плавлення: 31,8 кДж/моль
Електропровідність: 4x10e-4 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 59,9 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,32 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 7,899
Атомний об'єм: 13,60 см3/моль
Атомний радіус: 1,37 A
Ковалентний радіус: 1,22 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1886, Фрайбург, Німеччина

Назва: Миш'як
Символ: As
Атомний номер: 33
Атомна маса: 74,9216 г/моль
Валентність: +/-3, 5
Точка кипіння: 876 (субл.) K
Точка плавлення: 1090 K (при 28 атм.)
Густина: 5,78 г/см3
Електронна конфігурація: [Ar]3d10,4s2,p4
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Ромбоедрична
Електронегативність: 2,18
Теплота випаровування: 32,4 кДж/моль
Теплота плавлення: 27,7 кДж/моль
Електропровідність: 3,8 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 50 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,33 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 9,81
Атомний об'єм: 13,10 см3/моль
Атомний радіус: 1,39 A
Ковалентний радіус: 1,20 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1250, Німеччина

Назва: Селен
Символ: Se
Атомний номер: 34
Атомна маса: 78,96 г/моль
Валентність: 4, -2,6
Точка кипіння: 958 K
Точка плавлення: 494 K
Густина: 4,79 г/см3
Електронна конфігурація: [Ar]3d10,4s2,p4
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 2,55
Теплота випаровування: 26,32 кДж/моль
Теплота плавлення: 5,54 кДж/моль
Електропровідність: 8 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 2,04 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,32 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 9,752
Атомний об'єм: 16,50 см3/моль
Атомний радіус: 1,40 A
Ковалентний радіус: 1,16 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1817, Стокгольм, Швеція

Назва: Бром
Символ: Br
Атомний номер: 35
Атомна маса: 79,904 г/моль
Валентність: +/-1, 5,7
Точка кипіння: 331,85 K
Точка плавлення: 265,95 K
Густина: 3,12 г/см3
Електронна конфігурація: [Ar]3d10,4s2,p5
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 2,96
Теплота випаровування: 14,725 кДж/моль
Теплота плавлення: 5,286 кДж/моль
Електропровідність: 10e-16 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 0,122 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,266 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 11,814
Атомний об'єм: 23,5 см3/моль
Атомний радіус: 1,12 A
Ковалентний радіус: 1,14 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1826, Монпельє, Франція

Назва: Криптон
Символ: Kr
Атомний номер: 36
Атомна маса: 83,80 г/моль
Валентність: 0,2
Точка кипіння: 120,85 K
Точка плавлення: 116 K
Густина: 1,784 (Gas 273K g/l)
Електронна конфігурація: [Ar]3d10,4s2,p8
Кристалічна структура: ГЦК
Теплота випаровування: 9,029 кДж/моль
Теплота плавлення: 1,638 кДж/моль
Теплопровідність: 0,00949 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,248 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 13,999
Атомний об'єм: 32,2 см3/моль
Атомний радіус: 1,03 A
Ковалентний радіус: 1,89 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1898, Лондон, Англія

Назва: Сурма
Символ: Sb
Атомний номер: 51
Атомна маса: 121,757 г/моль
Валентність: +/-3, 5
Точка кипіння: 1860 K
Точка плавлення: 903,91 K
Густина: 6,69 г/см3
Електронна конфігурація: [Kr]4d10,5s2,p3
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Ромбоедрична
Електронегативність: 2,05
Теплота випаровування: 67,97 кДж/моль
Теплота плавлення: 19,83 кДж/моль
Електропровідність: 2,6 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 24,3 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,207 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 8,641
Атомний об'єм: 18,40 см3/моль
Атомний радіус: 1,59 A
Ковалентний радіус: 1,40 A
Синтезований: нема
Відкритий: невідомо

Назва: Телур
Символ: Te
Атомний номер: 52
Атомна маса: 127,60 г/моль
Валентність: 4, -2,6
Точка кипіння: 1261 K
Точка плавлення: 722,72 K
Густина: 6,24 г/см3
Електронна конфігурація: [Kr]4d10,5s2,p4
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Гексагональна
Електронегативність: 2,1
Теплота випаровування: 50,63 кДж/моль
Теплота плавлення: 17,49 кДж/моль
Електропровідність: 2x10e-4 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 2,35 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,202 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 9,009
Атомний об'єм: 20,50 см3/моль
Атомний радіус: 1,42 A
Ковалентний радіус: 1,36 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1783, Румунія

Назва: Йод
Символ: I
Атомний номер: 53
Атомна маса: 126,9045 г/моль
Валентність: +/-1, 5,7
Точка кипіння: 457,5 K
Точка плавлення: 386,7 K
Густина: 4,93 г/см3
Електронна конфігурація: [Kr]4d10,5s2,p5
Основні або кислотні властивості: Кислотний
Кристалічна структура: Орторомбічна
Електронегативність: 2,66
Теплота випаровування: 20,9 кДж/моль
Теплота плавлення: 7,76 кДж/моль
Електропровідність: 10e-11 106 (Ом см)-1
Теплопровідність: 0,449 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,145 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 10,451
Атомний об'єм: 25,70 см3/моль
Атомний радіус: 1,32 A
Ковалентний радіус: 1,33 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1811, Париж, Франція

Назва: Ксенон
Символ: Xe
Атомний номер: 54
Атомна маса: 131,29 г/моль
Валентність: 0,2,4,6
Точка кипіння: 165,1 K
Точка плавлення: 161,39 K
Густина: 5,90 (Gas 273K g/l)
Електронна конфігурація: [Kr]4d10,5s2,p6
Кристалічна структура: ГЦК
Електронегативність: 2,6
Теплота випаровування: 12,64 кДж/моль
Теплота плавлення: 2,30 кДж/моль
Теплопровідність: 0,00569 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,158 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 12,130
Атомний об'єм: 42,9 см3/моль
Атомний радіус: 1,24 A
Ковалентний радіус: 1,31 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1898, Лондон, Англія

Назва: Астат
Символ: At
Атомний номер: 85
Атомна маса: 210 (most stable) г/моль
Валентність: +/-1, 3,5,7
Точка кипіння: 610 K
Точка плавлення: 575 K
Електронна конфігурація: [Xe]4f14,5d10,6s2,p5
Електронегативність: 2,2
Теплота випаровування: 30 кДж/моль
Теплота плавлення: 12 кДж/моль
Теплопровідність: 1,7 Вт/(м К) (при 300 K)
Атомний радіус: 1,45 A
Ковалентний радіус: 1,47 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1940, Берклі, Каліфорнія, США

Назва: Радон
Символ: Rn
Атомний номер: 86
Атомна маса: 222 г/моль
Валентність: 0,2
Точка кипіння: 211,4 K
Точка плавлення: 202 K
Густина: 9,73 г/см3
Електронна конфігурація: [Xe]4f14,5d10,6s2,p6
Кристалічна структура: ГЦК
Теплота випаровування: 16,40 кДж/моль
Теплота плавлення: 2,9 кДж/моль
Теплопровідність: 0,00364 Вт/(м К) (при 300 K)
Питома теплоємність: 0,094 Дж/(г К) (при 300 K)
Перший іонізаційний потенціал: 10,748
Атомний об'єм: 50,5 см3/моль
Атомний радіус: 1,34 A
Синтезований: нема
Відкритий: 1900, Німеччина


 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk