ТЕРМОПАРИ

Хромель Р - Алюмель
           Хромель: 90% Ni, 10% Cr
            Алюмель: 94% Ni, 3% Mn, 2% Al, 1% Si
Викор. в температурній області -200...+1260оС, на повітрі, або в невідновлювальних середовищах.
Не можна викор. при високих температурах в атмосферах водню, сірки або оксиду вуглецю.
Градуйовочна таблиця.

Хромель Х - Копель
            Хромель: 64% Ni, 25% Fe, 11% Cr
            Копель: 45% Ni, 55% Cu
Викор. для температур нище -200оС.
Градуйовочна таблиця.

Мідь - Константан
            Константан: 43% Ni, 57% Cu
Викор. в температурній області -260...+350оС, верхня межа температури визначається швидким окисленням міді.
Градуйовочна таблиця.

Залізо - Константан
Викор. до температури 760оС в окислювальних атмосферах і до температури 980оС у відновлювальних атмосферах.
Градуйовочна таблиця.

Хромель - Константан.
Викор. до температури 1090оС, відзначається високою корозійною стійкістю.
Градуйовочна таблиця.

Молібден - Вольфрам
Викор. до температури 2000оС у вакуумі або при наявності водневої атмосфери. При 600оС термо-ЕРС міняє полярність.
Не можна викор. при високих температурах на повітрі через швидке окислення обох металів.
Градуйовочна таблиця.

Вольфрам - Іридій
Викор. до температури 2100оС у вакуумі або при наявності захисної атмосфери (гелій, аргон).
Градуйовочна таблиця.

Вольфрам - Сплав вольфраму і ренію
            Сплав: 74% W, 26% Re
Викор. до температури 2800оС у вакуумі, водні, інертних газах (азот, аргон, гелій).
Не можна викор. при високих температурах в окислюваній і вуглецевій атмосферах.
Спай формується за допомогою дугової зварки в атмосфері інертного газу, метал в цьому місці стає ламким, тому його не можна гнути чи деформувати.
Градуйовочна таблиця.

Нікель - Сплав нікелю і молібдену
            Сплав: 18% Ni, 82% Mo
Викор. до температури 1150оС у відновлюваній атмосфері (водень, оксид вуглецю)
Градуйовочна таблиця.

Ряд термопарних матеріалів,
при різних температурах

100оС 500оС 900оС 100оС 500оС 900оС
Миш'як Хромель-Р Хромель-Р Платина Платина Кобальт
Хромель-Р Ніхром Ніхром Палладій Алюмель Палладій
Залізо Мідь Срібло Нікель Нікель Константан
Ніхром Срібло Золото Константан Константан  
Мідь Золото Залізо Копель Копель  
Срібло Залізо 90%Pt, 10%Rh Вісмут    
90%Pt, 10%Rh 90%Pt, 10%Rh Платина      

Main page of Viktor Prysyazhnyuk