Звук Головні резонанси (Hz) Додаткові резонанси (Hz)
[а] 850-1050 (1000) 
1050-1210 (1170)
790-850 (810) 
1210-1300 (1250)
[о] 520-580 (550)
650-850 (800)
580-650 (600)
850-1050 (900)
[у] 600-680 (640) 550-600 (580)
[і] 3000-3400 (3200)
3500-3900 (3800)
2300-2800 (2400)
5200-6000 (5600)
[и] 2000-3000 (2200) 1300-1500 (1400)
[е] 650-750 (700)
1800-3000 (2400)
550-650 (600)
750-950 (800)
[х] 1000-1600 (1300) 4000-4600 (4300)

У звука [у] відлункові області розташовані найближче одна від другої, а в звука [е] – найдалі. Кількість гармонік найменша в [і], а найбільша в [а] і [о]. Перший обертон має найбільший розмах у звуків [у] та [а]. Найвиразніший резонанс (перепад амплітуди) мають [а], [о] і [у], а в звука [и] він найменш відчутний.
 


 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk