Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К
Добрі провідники тепла
Погані провідники тепла
Теплоізолятори
Срібло
407
Ртуть
8,2
Азбест
0,4-0,8
Мідь
384
Мрамур
2,8
Шкіра
0,15
Золото
308
Лід (0оС)
2,23
Дерево
0,1-0,2
Алюміній
209
Пісчаник
2,0
Корок
0,05
Латунь
111
Фарфор
1,4
Скловата
0,05
Платина
70
Кварц.скло
1,36
Шамот
0,04
Олово
60
Бетон
0,7-1,2
Пінопласт
0,04
Бронза
47-58
Скло
0,7
Повітря
0,034
Свинець
35
Цегла
0,7
Перо
0,02
Сталь
47
Вода
0,58
Вакуум
0,00

Питома теплота плавлення деяких речовин, 10-5дж/кг

Алюміній
3,90
Олово
0,58
Лід
3,35
Свинець
0,25
Мідь
1,80
Срібло
1,01

Питома теплоємність, (при 20оС)

Речовина
КДж/кг·К
Речовина
КДж/кг·К
Алюміній
0,896
Срібло
0,234
Високолегована сталь
0,481
Шкло (ієна 16 111)
0,779
Вольфрам
0,134
Фарфор
0,80
Дерево
2,39
Цинк
0,389
Залізо, чисте
0,465
Шамот
0,84
Ірідій
0,134
Ацетон
2,16
Кварцеве шкло
0,729
Бензин легкий
2,09
Цегла
0,92
Вода
4,19
Константан
0,410
Гліцерин
2,39
Латунь
0,385
Машинне масло
1,67
Лід ( оС)
2,09
Метиловий спирт
2,47
Мідь
0,385
Етиловий спирт
2,39
Молібден
0,251
Ртуть
0,138
Нікель
0,448
Толуол
1,72
Олово
0,218
Етиловий спирт
2,39
Платина
0,134
   

Питома теплоємність газів

 
Сp 
Cp
 
КДж/кг·К
ккал/ кг·К
КДж/кг·К
ккал/ кг·К
Азот
1,038
0,248
0,745
0,178
Водень
14,27
3,408
10,13
2,42
Повітря
1,009
0,241
0,720
0,172
Гелій
5,238
1,251
3,161
0,755
Кисень
0,917
0,219
0,653
 
 

 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk