Критичні значення температури, тиску
і поправки Ван-дер-Ваальса деяких газів
Газ
Тк, К
Рк, 106 Па
Поправка Ван-дер-Ваальса
     
a,нм7/моль-2
b,10-5 м3/моль
Азот
126
3,40
0,135
3,86
Аргон
151
4,86
0,134
3,22
Водень
33
1,30
0,024
2,70
Водяна пара
647
22,00
0,545
3,04
Вуглекислий газ
304
7,40
0,361
4,28
Гелій
5,2
0,23
0,003
2,2
Кисень
154
5,04
0,136
3,17
 

 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk