Уряди Української РСР
(1917-1992)
 

Народний Секретаріат


Тимчасовий Робітничо-Селянський Уряд України


Рада Народних Комісарів УСРР /УРСР


Рада Міністрів УРСР


Рада Міністрів УРСР станом на 01.04.1973

Міністерство державної безпеки (МДБ) / Комітет державної безпеки (КДБ)
Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) / Міністерство внутрішніх справ (МВС)


Міністерство сільського господарства


Міністерство вугільної промисловості


Народний секретаріат закордонних справ / Міністерство закордонних справ


Міністерство культури


Народний комісаріат освіти / Міністерство освіти


Народний комісаріат охорони здоров'я / Міністерство охорони здоров'я


Міністерство фінансів


Народний комісаріат юстиції / Міністерство юстиції


Керуючі справами Ради Народних Комісарів / Керуючі справами Ради міністрів


Вища рада народного господарства УРСР


Постійне Представництво Ради Міністрів УРСР при Раді Міністрів СРСР


Держплан УРСР

Main page of Viktor Prysyazhnyuk